Nieuwe bepalingen BPG ZVW-reglement in strijd met privacy?!

Sent Advocatuur ontving via cliënten verontrustende bepalingen in nieuwe PGB-reglementen van zorgverzekeraars voor het komende kalenderjaar 2021-2022. In deze nieuwe PGB-reglement(en) is o.a. de volgende tekst of soortgelijk opgenomen: “Het afleggen van huisbezoek kan worden uitbesteed aan een derde partij. Deze partij selecteren wij zorgvuldig. Zij is namelijk namens ons gerechtigd uw persoonlijke en medische […]

Lees meer

Zorgverzekeraar buigt bij juridische procedure aanvraag PGB – ZVW Intensieve Kindzorg

Inleiding en achtergrond Mei 2020 vroegen cliënten, midden in het politieke tumult rondom de Handreiking Intensieve Kindzorg een herindicatie aan voor de zorg en verpleging van hun tienjarige ernstig zieke dochter. De HBO V geschoolde indicerend kinderverpleegkundige deed haar werk, en kwam op totaal aan 64 uren te verlenen uren persoonlijke verzorging – en verpleging, […]

Lees meer

Advocaten Moeten Strategischer Twitteren

In het januarinummer van Mr.-online, verscheen het volgende interview van Alieke Bruins met o.a. Mr. Chris Sent: ‘Advocaten moeten strategischer twitteren. Advocaat Chris Sent (Richard Korver Advocaten) gebruikt Twitter in haar strijd tegen onrecht, en dan vooral op het gebied van onderwijs- en familierecht, jeugdzorg, privacy en slachtoffers, zo schrijft ze in haar Twitter-bio. “Opkomen voor de […]

Lees meer