Nieuwe bepalingen BPG ZVW-reglement in strijd met privacy?!

Home Nieuwe bepalingen PGB ZVW-reglement in strijd met privacy?! Sent Advocatuur ontving via cliënten verontrustende bepalingen in nieuwe PGB-reglementen van zorgverzekeraars voor het komende kalenderjaar 2021-2022. In deze nieuwe PGB-reglement(en) is o.a. de volgende tekst of soortgelijk opgenomen: “Het afleggen van huisbezoek kan worden uitbesteed aan een derde partij. Deze partij selecteren wij zorgvuldig. Zij […]

Lees meer

Zorgverzekeraar buigt bij juridische procedure aanvraag PGB – ZVW Intensieve Kindzorg

Home Zorgverzekeraar buigt bij juridische procedure aanvraag PGB – ZVW Intensieve Kindzorg Inleiding en achtergrond Mei 2020 vroegen cliënten, midden in het politieke tumult rondom de Handreiking Intensieve Kindzorg een herindicatie aan voor de zorg en verpleging van hun tienjarige ernstig zieke dochter. De HBO V geschoolde indicerend kinderverpleegkundige deed haar werk, en kwam op […]

Lees meer

Advocaten Moeten Strategischer Twitteren

Home Advocaten Moeten Strategischer Twitteren In het januarinummer van Mr.-online, verscheen het volgende interview van Alieke Bruins met o.a. Mr. Chris Sent: ‘Advocaten moeten strategischer twitteren. Advocaat Chris Sent (Richard Korver Advocaten) gebruikt Twitter in haar strijd tegen onrecht, en dan vooral op het gebied van onderwijs- en familierecht, jeugdzorg, privacy en slachtoffers, zo schrijft ze in […]

Lees meer

LPA wordt in kort geding teruggefloten door rechter

Home LPA wordt in kort geding teruggefloten door rechter April 2019 stond Mr. Chris Sent een cliënte bij nadat een leerplichtambtenaar een zorgmelding deed over de hoogbegaafde zoon van cliënte die beschikt over een ruime didactische ontwikkelingsvoorsprong. De zoon zat al enige tijd thuis omdat de basisschool geen passend onderwijs aanbood. Cliënte had er alles […]

Lees meer