‘Mijn vertrouwen in de rechtsstaat kreeg een knauw’

door Nathalie de Graaf, beeld Martijn Gijsbertsen Na een melding bij Veilig Thuis stond advocaat Chris Sent (59) ouders bij die werden verdacht van kindermishandeling. Het OM vroeg in 2021 om uithuisplaatsing, in een civiele zaak. ‘Er was sprake van totale willekeur, ik heb er nachten van wakker gelegen.’ Wat zie ik over het hoofd, […]

Jeugdzorg, onderwijs en de rol van de kinderrechter

Er woeden veel discussies over Jeugdzorg. Telkens weer duiken voorbeelden op van zielige verhalen: lege koelkasten, ernstig verwaarloosde kinderen, verslaafde ouders met altijd weer eenzelfde boodschap: Zie nou wel, het gebeurt nooit zomaar. Lang niet alle dossiers bestaan echter uit dit soort ellende, regelmatig gaat het om aanzienlijk mindere zorgen waarbij maar zelden de vraag […]

Advocaat Chris Sent over passend onderwijs | De Hofbar

Chris Sent, sprak in de uitzending van de Hofbar op 3 maart 2021 over passend onderwijs, of beter gezegd, wat als onderwijs nu niet bij het kind past? Het idee dat er altijd een passend aanbod van onderwijs zou moeten zijn in de regio, wordt in de praktijk bij lange na niet waargemaakt. Het resultaat […]

Nieuwe bepalingen BPG ZVW-reglement in strijd met privacy?!

Sent Advocatuur ontving via cliënten verontrustende bepalingen in nieuwe PGB-reglementen van zorgverzekeraars voor het komende kalenderjaar 2021-2022. In deze nieuwe PGB-reglement(en) is o.a. de volgende tekst of soortgelijk opgenomen: “Het afleggen van huisbezoek kan worden uitbesteed aan een derde partij. Deze partij selecteren wij zorgvuldig. Zij is namelijk namens ons gerechtigd uw persoonlijke en medische […]

Zorgverzekeraar buigt bij juridische procedure aanvraag PGB – ZVW Intensieve Kindzorg

Inleiding en achtergrond Mei 2020 vroegen cliënten, midden in het politieke tumult rondom de Handreiking Intensieve Kindzorg een herindicatie aan voor de zorg en verpleging van hun tienjarige ernstig zieke dochter. De HBO V geschoolde indicerend kinderverpleegkundige deed haar werk, en kwam op totaal aan 64 uren te verlenen uren persoonlijke verzorging – en verpleging, […]

Advocaten Moeten Strategischer Twitteren

In het januarinummer van Mr.-online, verscheen het volgende interview van Alieke Bruins met o.a. Mr. Chris Sent: ‘Advocaten moeten strategischer twitteren. Advocaat Chris Sent (Richard Korver Advocaten) gebruikt Twitter in haar strijd tegen onrecht, en dan vooral op het gebied van onderwijs- en familierecht, jeugdzorg, privacy en slachtoffers, zo schrijft ze in haar Twitter-bio. “Opkomen voor de […]

LPA wordt in kort geding teruggefloten door rechter

April 2019 stond Mr. Chris Sent een cliënte bij nadat een leerplichtambtenaar een zorgmelding deed over de hoogbegaafde zoon van cliënte die beschikt over een ruime didactische ontwikkelingsvoorsprong. De zoon zat al enige tijd thuis omdat de basisschool geen passend onderwijs aanbood. Cliënte had er alles aan gedaan, o.a. door de inbreng van deskundigenrapportages om […]