Wanneer u een advocaat zoekt, is het de bedoeling dat u duidelijkheid krijgt over uw probleem en over de vraag of het recht daar een oplossing voor biedt.  Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de kansen? Belangrijk is daarbij dat u weet waar uw stip aan de horizon ligt, oftewel wat zou u willen dat een advocaat voor u bereikt.

Het is die stip, waar de zon schijnt, die de basis vormt van het logo van Sent Advocatuur.

Uw probleem of vraag, wordt tijdens een eerste persoonlijk gesprek, dat maximaal een uur in beslag neemt, besproken. Dat gesprek is gratis, tenzij dit van tevoren anders is overeengekomen. Meestal lukt het om binnen die tijd, uw probleem en het juridische kader daarvan helder te krijgen en u uit te leggen wat de mogelijkheden zijn waarbij ook de mogelijke scenario’s worden besproken. Tijdens het gesprek zal ook aandacht besteed worden aan de verwachtingen die u heeft van een advocaat en uw stip aan de horizon. Een goede samenwerking met-, en vertrouwen hebben in uw advocaat, staan aan het begin van het vinden van een oplossing. Natuurlijk worden in dat gesprek ook de kosten besproken.

Een advocaat is partijdig. Dat betekent dat Mr. Sent zich alleen voor uw belang mag en ook zal inzetten. Ook geldt voor zowel Mr. Sent als alle medewerkers van Sent Advocatuur dat zij geheimhoudingsplicht hebben, oftewel een beroepsgeheim. Dat betekent dat u altijd veilig uw verhaal kunt vertellen en erop kunt vertrouwen dat dit niet zal worden gedeeld met derden.

Sent Advocatuur werkt overwegend op betaalde basis. Daarbij hanteert Sent Advocatuur voor particulieren een schappelijk uurtarief. Mr. Sent vindt dat juridische bijstand door een advocaat toegankelijk moet blijven voor iedereen. Ook werkt Sent Advocatuur voor rechtsbijstandverzekeraars. In sommige gevallen wordt ook juridische bijstand verleend op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, ook wel pro deo of toevoeging genoemd. Of u daar in aanmerking voor komt, dient u om te beginnen zelf na te gaan op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Wanneer u na overleg met Mr. Sent besluit om uw zaak met de juridische bijstand met Sent Advocatuur voort te zetten, ontvangt u de gemaakte afspraken in een eerste brief/e-mail, die ook als bevestiging van de opdracht geldt.

Sent Advocatuur werkt oplossingsgericht, dat betekent niet dat een garantie kan worden gegeven voor het slagen. Sent Advocatuur belooft meer dan haar best te doen, maar belooft geen zaken die niet kunnen worden nagekomen. Vanaf het begin en gedurende de samenwerking zal ik samen met u alle kansen en risico’s blijven afwegen, met u bespreken en schriftelijk (per e-mail) vastleggen. Sent Advocatuur streeft naar een persoonlijke en duurzame relatie met haar cliënten. Belangrijke zaken worden altijd schriftelijk/per e-mail bevestigd. Brieven van wederpartijen of processtukken ontvangt u per e-mail in kopie met uitleg en/of een verzoek om een reactie.

Inhoudelijke brieven aan wederpartijen of derden of processtukken ontvangt u altijd eerst in concept. Nadat u het concept heeft gecontroleerd kunt u aangeven of u wijzigingen en/of aanvullingen wenst. Niet eerder dan nadat u akkoord gaat met het concept, zal de e-mail, de brief of het processtuk, etc. verzonden worden.