Je bekijkt nu LPA wordt in kort geding teruggefloten door rechter

LPA wordt in kort geding teruggefloten door rechter

April 2019 stond Mr. Chris Sent een cliënte bij nadat een leerplichtambtenaar een zorgmelding deed over de hoogbegaafde zoon van cliënte die beschikt over een ruime didactische ontwikkelingsvoorsprong.

De zoon zat al enige tijd thuis omdat de basisschool geen passend onderwijs aanbood. Cliënte had er alles aan gedaan, o.a. door de inbreng van deskundigenrapportages om de school ervan te overtuigen het aanbod passend te maken. De school echter negeerde deze deskundigenberichten.

Haar zoon raakte getraumatiseerd en kwam hij ‘ziek van school’ thuis te zitten. Cliënte gaf hem thuisonderwijs onder toezicht van deskundigen, liet hem deelnemen aan een peergroep en hij kreeg enkele uren per week individueel onderwijs van een externe leerkracht. Cliënte organiseerde alles zelf: zij schakelde niet alleen zelf leerplicht in, zij nam ook een onderwijsconsulent in de arm en deed er werkelijk alles aan dit in goede banen te leiden. Zij vond ook nieuw, wel passend onderwijs.

Dat weerhield de leerplichtambtenaar (LPA) er niet van een zorgmelding bij Veilig Thuis te doen en hetzelfde deed de basisschool: er zou sprake zijn van ernstige bedreiging van zijn ontwikkeling en moeder zou hulp op vrijwillige basis niet accepteren. De LPA formuleerde daarmee de twee gronden voor een ondertoezichtstelling (OTS) en een uithuisplaatsing (UHP) en liet een beschermingtafel organiseren. Van de onderbouwing klopte weinig.

De LPA deed de zorgmelding op het moment dat er zicht was op een nieuwe onderwijsplek en de zoon daar proefdraaide. De basisschool haastte zich te melden dat zij er toch alles aan gedaan had en dat zij zich echt zorgen maakte om de leerling. De zorgmeldingen maakten dat de nieuwe school zich alsnog terugtrok omdat zij meer achter de zorgmelding vermoedde.

Ondanks dringend verzoek van mr. Sent, was de LPA niet van plan de zorgmelding in te trekken. Omdat hier sprake was van een spoedeisend belang: de zorgmelding en vermelding in de verwijsindex moesten zo snel mogelijk van tafel, heeft mr. Sent een spoed kort geding georganiseerd en werd de zaak binnen drie werkdagen bij de rechter behandeld.

Daar werd al heel snel duidelijk dat de rechter de LPA totaal niet kon volgen in de redenen van de zorgmelding. De LPA moest de zorgmelding ongedaan maken, en zorgen dat de melding in de verwijsindex zou verdwijnen. Omwille van de snelheid is alles vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze is bijgevoegd.

Heeft u ook een conflict waarbij met dwang en drang wordt gedreigd door de leerplichtambtenaar, neemt u contact op met ons kantoor zodat we kunnen bespreken of wij iets voor u kunnen betekenen.