Disclaimer Sent Advocatuur

Gegevens op deze website zijn door Sent Advocatuur alleen bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Sent Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van op deze website vermelde gegevens. Wilt u een juist en deskundig advies dan dient u altijd eerst het advies van een (juridisch) deskundige in te winnen.

Deze website bevat informatie, foto’s en grafische voorstellingen die door het auteursrecht, of handelsnamenrecht zijn beschermd. Gebruik van deze informatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sent Advocatuur, is niet toegestaan.